Lato

Lato

Termin realizacji: 15.06 – 19.06.2020 r. Cele: zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich przeznaczeniem wdrażanie dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami uświadomienie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w...

Więcej

Mieszkańcy łąki

Mieszkańcy łąki

Termin realizacji: 8.06 – 10.06.2020 r. Cele: poszerzanie wiedzy o zwierzętach żyjących na łące rozwijanie percepcji słuchowej u dziecka rozwijanie pamięci i koncentracji uwagi kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego...

Więcej

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Termin realizacji: 25.05-29.05.2020 r. Cele: poszerzanie słownictwa dzieci o pojęcia praw i obowiązków przybliżenie dzieciom zasad życia w społeczności uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie kształtowanie umiejętności...

Więcej

Święto Mamy i Taty

Święto Mamy i Taty

Termin realizacji: 18.05-22.05.2020 r. Cele: kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną rozwijanie umiejętności okazywania najbliższym uczuć szacunku i miłości rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny...

Więcej

Wrażenia i uczucia

Wrażenia i uczucia

Termin realizacji: 11.05-15.05.2020 r. Cele: kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie...

Więcej

W krainie muzyki

W krainie muzyki

Termin realizacji: 4.05-8.05.2020 r. Cele: poszerzanie wiedzy dziecka z dziedziny muzyki wzbogacenie słownictwa dziecka o pojęcia: orkiestra, dyrygent, instrumenty oraz nazwy poszczególnych instrumentów doskonalenie umiejętności koncentracji...

Więcej

Wielkanoc

Wielkanoc

Termin realizacji: 6.04-10.04.2020 r. Cele: zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami związanymi ze świętami Wielkanocnymi wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych rozwijanie umiejętności składania życzeń kształtowanie umiejętności...

Więcej

Praca rolnika

Praca rolnika

Termin realizacji: 30.03-3.04.2020 r. Cele: budowanie wiedzy dzieci na temat pracy rolnika wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu...

Więcej