Język angielski

Język angielski

Zajęcia wprowadzają dzieci w świat języka angielskiego prowadzonego w formie aktywnej zabawy, stymulującej proste wypowiedzi oraz umożliwiającej uruchomienie zdolności naśladowczych przedszkolaków.

Dzieci uczą się bawiąc. Poprzez piosenki, wierszyki połączone z ruchem ciała przyswajają sobie zwroty i wyrażenia. Uczniowie poznają i utrwalają podstawowe wyrazy związane z najbliższym otoczeniem-nazwy kolorów, zabawek, zwierząt, pożywienia, członków rodziny.

Do aktywnej nauki pobudzają dzieci wykorzystywane w czasie zajęć kukiełki, flashcards, kolorowanki, muzyka, przyjazna atmosfera i uśmiech nauczycielki.

Program nauczania języka angielskiego realizowany jest na zajęciach 30-minutowych 1-raz w tygodniu.

Prowadząca : Małgorzata Mińkowska