Nauka śpiewu i gry na instrumentach

Nauka śpiewu i gry na instrumentach

Warsztaty obejmują naukę śpiewu, gry na instrumentach oraz kształcenie muzyczno–ruchowe.

Wrażliwość słuchowa doskonali się z wiekiem, a taka aktywność jak śpiew, ruch, nauka gry na instrumentach jest czynnikiem niezbędnym dla prawidłowego rozwoju dziecka. Percepcja muzyki rozwija wyobraźnię, samodzielność myślenia oraz kształtuje postawy twórcze.

Celem warsztatów jest:

  • kształtowanie umiejętności odróżniania tempa, dynamiki, rejestrów w muzyce oraz linii melodycznej,
  • kształtowanie umiejętności gry na instrumentach, rozpoznawanie ich dźwięków, nauka koncentracji,
  • nauka poprawnego śpiewania piosenek – dykcja, intonacja, śpiewanie indywidualne i w grupie,
  • kształtowanie koordynacji ruchów, dostosowanie ruchu do muzyki
  • nauka improwizacji i rozwijanie umiejętności twórczych.

„Wszyscy Tworzymy Sztukę” od kilku lat współpracuje z przedszkolem JELONEK prowadząc zajęcia muzyczno – ruchowe.  Efekty  współpracy z przedszkolem mieszkańcy gminy Łysomice  mogą oglądać przy okazji występów dzieci podczas lokalnych uroczystości takich jak: Dożynki, Dzień Matki, Dzień Ziemi, Wigilia, Zakończenie roku szkolnego itp.

Prowadzący:  Wszyscy Tworzymy Sztukę , www.wtsart.pl