Nowy rok szkolny – nowe zasady

Nowy rok szkolny – nowe zasady

Prosimy wszystkich rodziców, by zapoznali się z zamieszczonymi poniżej procedurami obowiązującymi w naszym przedszkolu.

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem

zał.1 oświadczenie

zał.2 zgoda pomiar temperatury

zał.3 kanał szybkiej komunikacji

zał.4 tel

zał.5a Łysomice

zał.5b Lulkowo

zał.5c Turzno

zał.5d Gostkowo

załącznik 6 i 7