Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3 letnich

6:30 – 8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych . Prace porządkowo – gospodarcze.

8:00 – 13:00 Realizacja podstawy programowej:

8:00 – 8:30
Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne;

8:30 – 8:45

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu

8:45 – 9:00
Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania;

9:00 – 9:30
Śniadanie;

9:30 – 11:30
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe iogrodnicze; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11:30-12:30
Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu;

Obiad;

12:30 – 13:45
Przygotowanie do leżakowania. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Odpoczynek na leżakach lub inna forma relaksu.

13:45 – 14:00
Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Przygotowanie do podwieczorku;

14:00 – 14:45
Czynności samoobsługowe. Podwieczorek;

14:4516:30
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy paluszkowe, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci;

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 4-5 letnich

6.30-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo – gospodarcze

8.00-13.00 Realizacja podstawy programowej

8.00-8.30

Zabawy wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi;

8.30-9.00

Prace porządkowe . Ćwiczenia poranne.

Przygotowanie do śniadania.

Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole;

9.30 – 11.30

Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11.30-12.10

Czynności samoobsługowe i higieniczne przygotowanie do obiadu. Utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych. Obiad.

12.10-12.30

Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, praca korekcyjno – kompensacyjna i indywidualna; głośne czytanie literatury dziecięcej.

12.30-13.00

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.

13.00-14.00

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym; Zajęcia dodatkowe.

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

14.00.14.30

Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30-16.30

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych. Rozchodzenie się dzieci.